JULEN

 

ELIZONDO ATXA

ZERBITZU                                 INFORMATIKOAK

Ekipo informatiko, inprimagailu, NAS instalazioa…. Hardware eta software informatikoaren mantenua, virus eta zaborraren garbiketa. Enpresa eta pertsonentzako zerbitzua. Aurrekontuak inolako konpromisorik gabe.

Instalación de equipos informáticos, impresoras (usb, red), servidores NAS… Actualización del equipo informático, mantenimiento de hardware y software informático, limpieza de virus y basura de ordenador. Servicio a particulares y a empresas. Presupuestos sin ningún tipo de compromiso.

Enpresa eta pertsonentzako zerbitzu informatikoak.

Informatika buruzko klaseak ematen dira: MS Windows-en erabilera, ofimatika, internet....

 

Se dan clases de informatica: uso de MS Windows, internet, ofimatica....

 

Servicio informático para enpresas y particulares.